De dienstverlening door HustinxMediationsAdvies richt zich op:

  1. conflictbemiddeling middels mediation. Voor meer informatie klik hier.
  2. organisatieadvies binnen zorginstellingen. Voor meer informatie klik hier.
  3. advisering en begeleiding van mensen die zich afvragen waar ze de beste zorg voor hun specifieke medische probleem kunnen vinden en regie over hun zorgproces kunnen houden. Voor meer informatie klik hier.