Over Willem Hustinx

Na een loopbaan als medisch-specialist en ziekenhuisbestuurder is Willem Hustinx actief als MfN-register mediator en als toezichthouder in de zorg.

Ook is hij adviseur bij organisatie- en samenwerkingsvraagstukken in zorginstellingen. Hij werkt daarin samen met Twijnstra Gudde Organisatieadviseurs.

Als mediator richt Willem Hustinx zich op geschillen binnen en tussen vakgroep(maatschap)en van medisch specialisten en tussen deze groepen en besturen van zorginstellingen.

Hij is primair actief in de regio’s Amsterdam en Utrecht maar ook bereid om zijn diensten buiten die regio’s te verlenen.