Hustinx Medisch Advies en Begeleiding

Geconfronteerd met gezondheidsproblemen vragen mensen zich vaak af: bij welke medisch specialist kan ik daarvoor het beste terecht?, hoe staat het ziekenhuis waar ik naar word verwezen bekend?, is de voorgestelde aanpak logisch en verstandig?, is de voorgestelde behandeling in dat ziekenhuis wel goed en veilig?, zijn er alternatieven?, hoe weet ik of die arts of dat ziekenhuis goed zijn in de behandeling van mijn probleem? Allemaal begrijpelijke en terechte vragen die zich lang niet altijd zo eenvoudig laten beantwoorden. Goede en publiek beschikbare informatiebronnen zijn schaars, niet altijd van goed niveau, noch eenvoudig vindbaar.

Door zijn achtergrond als (voormalig) medisch specialist en ziekenhuisbestuurder kent Willem Hustinx de Nederlandse (ziekenhuis)zorg van binnenuit. Hij hield zich jarenlang bezig met vraagstukken rond kwaliteit en veiligheid in de zorg. Hij weet hoe lastig het is voor mensen om de bovenstaande vragen beantwoord te krijgen. Hustinx Medisch Advies en Begeleiding helpt hen de weg in de zorg te vinden en zelf de regie over hun zorg- en behandelproces te behouden. Desgewenst begeleidt hij zijn cliënten bij ziekenhuis- en artsenbezoek.

Werkwijze

In een oriënterend (telefonisch) gesprek bespreekt Willem Hustinx of en hoe hij de cliënten kan ondersteunen en hoe die ondersteuning het beste vorm kan krijgen. Op basis hiervan besluit de cliënt of hij/zij daar gebruik van wil maken. Dit gesprek is kosteloos. Willem Hustinx is als arts ingeschreven in het BIG-register onder No 29021729001. Alles wat tussen hem en cliënten wordt besproken, ook tijdens het oriënterend  gesprek, valt onder zijn beroepsgeheim.

Kosten

Het voor medisch specialistische dienstverlening gebruikelijke OMS-tarief is van toepassing (€139.50/uur). De feitelijk bestede tijd (per blok van 5 minuten) wordt naar rato in rekening gebracht. Deze dienstverlening is niet BTW-plichtig. Voor deze dienstverlening kennen ziektekostenverzekeraars nog geen declaratie-mogelijkheid. In voorkomende gevallen kan een afwijkende tarief-afspraak worden gemaakt.