Over Hustinx OrganisatieAdvies

Hustinx OrganisatieAdvies richt zich op (samenwerkings- en organisatie-)vraagstukken binnen instellingen voor gezondheidszorg. Willem Hustinx was langdurig werkzaam als arts (tropenarts, internist, opleider interne geneeskunde). Hij kent de zorg daardoor van binnen uit. Hij heeft uitgebreide ervaring met ziekenhuismanagement, zowel als stafbestuurder en als ziekenhuisbestuurder, met bijzondere aandacht voor en kennis van vraagstukken rond Kwaliteit&Veiligheid. Hij heeft een scherp oog voor wat professionals en instellingsbesturen motiveert en vaak verbindt maar ook wat hen soms uiteen drijft. Hustinx Organisatie-Advies ondersteunt besturen, management en (maatschappen van ) professionals in zorginstellingen om hun prestaties en kritische processen te analyseren, te verbeteren en eventuele geschillen daarover te helpen oplossen. Hij zet zijn vaardigheden als MfN-register mediator daarbij graag in.

Werkwijze

Hustinx Organisatie-Advies levert zijn diensten als lid van de Snelle Interventie Groep (SIG) van Twijnstra Gudde (TG) Organisatieadviseurs. TG-SIG biedt met een groep van 10 adviseurs die een zeer diverse professionele achtergrond hebben, een aanpak die bestuurders, (vakgroep)maatschappen, medische staven en MSB’s kan helpen om hun (samenwerkings)problemen in een vroeg stadium voortvarend aan te pakken en op te lossen. Alle SIG-leden hebben vanuit verschillende invalshoeken een gedegen ervaring binnen en kennis van de zorg. Vrijwel alle leden hebben er als medisch specialist, zorgbestuurder of bestuursadviseur langdurig er langdurig binnen gewerkt. Snelle beschikbaarheid, tempo en maatwerk zijn de sleutelbegrippen in de werkwijze van de groep. Hoewel er geen standaard aanpak kan zijn verloopt het interventieproces altijd via een fase van (snelle) diagnose (“wat is er nu eigenlijk aan de hand”) en, om in medische termen te spreken, de formulering van een “behandelplan”. Natuurlijk is de groep ook beschikbaar om daar desgewenst ook (mede) uitvoering aan te geven. Diagnose en behandelplan worden alvorens die met de opdrachtgever(s) te communiceren altijd binnen de interventiegroep gedeeld en doorgesproken. U ziet altijd maar 1 of 2 mensen van TG. De groep functioneert snel en doelmatig op de achtergrond. De regie, coördinatie en contracteringligt bij TG.

Tarieven

Informatie over tarieven voor deze dienstverlening is te verkrijgen bij paul.smits@tg.nl